Abode village, with Israeli settlement Bet Arye in background. Villagers complain of land grabs and difficulty accessing their olive harvest in 2015.Foto:SOMO

Terwijl de wereld druk was met het bestrijden van de coronapandemie, voerde Israël het afgelopen jaar de illegale sloop van Palestijnse huizen en eigendommen tot recordhoogte op.

Een groep van 42 maatschappelijke organisaties, waaronder SOMO, dringt er daarom bij het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten (OHCHR) op aan om transparantie te geven over het updateproces van de database met een duidelijke tijdlijn voor 2021. De database bevat een lijst van alle bedrijven die betrokken zijn bij het illegale nederzettingenbeleid van Israël. De organisaties vragen de lidstaten ook om actie te ondernemen.

Onderstaand statement werd voorgelezen tijdens de 46e zitting van de VN-Mensenrechtenraad.

 

Download Database OPT (156 KB)
Download