Bedrijven en ontwikkelingssamenwerking

Tien jaar geleden was het voor veel ontwikkelingsorganisaties vloeken in de kerk. Samenwerken met het bedrijfsleven. Dat verdiende geld en vertrok weer. Tegenwoordig wordt er voorzichtig aan elkaar gesnuffeld. Er lopen al aardige partnerschappen in ontwikkelingslanden. Voor minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking is het een ideaalbeeld. De positieve rol van het bedrijfsleven in Derde Wereldlanden is volgens haar te lang veronachtzaamd. De NGO’s blijven haar beleid kritisch volgen. lees meer minder
Download Tot elkaar veroordeeld (202 KB)
Download
wilt u een donatie doen?