Medewerkers van SOMO’s partnerorganisatie in Liberia, Green Advocates, worden door de Liberiaanse autoriteiten lastiggevallen, bedreigd en geïntimideerd. Green Advocates werkt nauw samen met andere mensenrechtenorganisaties die opkomen voor de rechten van gemeenschappen van oorspronkelijke bewoners, die met voeten worden getreden door de grootschalige productie van palmolie en rubber in Liberia.

Vorige week is een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Alfred Lahai Brownell, de oprichter en belangrijkste activist van Green Advocates, wegens minachting van het gerecht, nadat hij volgens lokale autoriteiten niet zou hebben gereageerd op een dagvaarding om te getuigen in verband met een proces wegens oorlogsmisdaden tegen de Nederlander Gus van Kouwenhoven. In het arrestatiebevel wordt ook de naamloze ‘office assistant’ van Brownell genoemd. Alfred Brownell zegt echter nooit een dagvaarding ontvangen te hebben.

Green Advocates heeft ons laten weten dat op woensdag 28 oktober agenten in burger onder invloed van drank naar hun kantoor gekomen zijn met een arrestatiebevel, voor. Sindsdien, aldus Green Advocates, heeft de Liberiaanse politie hun kantoor omsingeld, zijn agenten binnengedrongen in het huis van Brownell en is ook de oom van Brownell kort gearresteerd. Momenteel zijn de medewerkers van Green Advocates ondergedoken, omdat onmiddellijke arrestaties dreigen.

Deze recente ontwikkelingen moeten worden bezien in een bredere context van langdurige intimidatie en bedreigingen aan het adres van Green Advocates en de gemeenschappen met wie ze samenwerken op het gebied van landrechten en natuurlijke grondstoffen in Liberia.

Teken de petitie!

Teken de petitie van ESCR-Net – een netwerk van ruim 270 sociale bewegingen, NGO’s en activisten –  om Ellen Johnson Sirleaf, de president van Liberia, het volgende te vragen:

  • Alle benodigde stappen te ondernemen om een einde te maken aan alle ongerechtvaardigde surveillance en aan intimidatie en bedreiging van de medewerkers van Green Advocates, inclusief Alfred Brownell, en om te garanderen dat ze niet onderworpen zullen worden aan arbitraire detentie;
  • Onmiddellijk alle uitstaande arrestatiebevelen te schrappen tegen Alfred Brownell, aangenomen dat deze nooit een dagvaarding ontvangen heeft, tegen zijn familieleden, en tegen medewerkers van Green Advocates en leden van de Butaw- en Wealla-gemeenschappen in de counties Sinoe en Margibi, tegen wie arrestatiebevelen uitgevaardigd zijn als vergelding voor hun activiteiten ter verdedigingen en bevordering van mensenrechten;
  • Een onafhankelijk, onpartijdig onderzoek in te stellen naar de hierboven vermelde incidenten, naar de aanval op de medewerkers van Green Advocates op 16 juni 2014 in Sonouh Town in het district Tarjuwon, naar de dood van Fred Friday Thompson op 15 juli 2015 en naar het illegaal binnendringen van het kantoor van Green Advocates op 27 juli 2015, en om de verantwoordelijken te vinden en voor het gerecht te brengen;
  • Afdoende bescherming te bieden voor de medewerkers van Green Advocates en de leden van de Butaw-gemeenschap en hun partners tegen bedreigingen, vergeldingsacties en intimidatie door personen met banden met Golden Veroleum, en
  • Een model van ontwikkeling te promoten dat mensenrechten en ecologische duurzaamheid in acht neemt, inclusief de rechten van de oorspronkelijke bewoners op vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming, en dat mensen in hun onderhoud laat voorzien en in waardigheid laat leven.

Lees meer op ESCR-net en teken de petitie!