Direct naar inhoud

Te weinig duurzaamheid in Europese aanbestedingen

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Sociale – en milieuoverwegingen in publieke aanbestedingen moeten aangescherpt worden. Dit is de conclusie van het zojuist verschenen ProcureITFair-rapport ‘Sustainable Procurement in a European Context: practices of IT procurement in five EU countries’.

De Europese Aanbestedings Richtlijn reguleert de aanbestedingen, met een waarde boven een centraal bepaalde drempel, van alle overheidsorganen binnen de EU. Elke EU-lidstaat zou deze Richtlijn voor januari 2006 geïmplementeerd moeten hebben in hun nationale wetgeving. Slechts enkele lidstaten hebben deze deadline gehaald, sindsdien hebben de meeste lidstaten hun nationale wetgeving aangepast.

Het nieuwe ProcureITFair-rapport vergelijkt het implementatieproces van de Europese Aanbestedings Richtlijn in vijf Europese landen: Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Hongarije en Nederland. Het constateert verschillen in zowel de implementatie van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen als is de wetgeving die geldt voor aanbestedingen onder de Europese drempelwaarden. Het meenemen van duurzaamheid in aanbestedingen wordt grotendeels bepaald door verschillen in nationale wetgeving.

Daarnaast worden de vijf landen met elkaar vergeleken op basis van duurzaamheid in hun aanbestedingswetten en–beleid. Op dit terrein zijn de verschillen nog groter. Waar sommige landen de ILO-conventie volledig hebben opgenomen in hun aanbestedingswetgeving (Oostenrijk), nemen andere duurzaamheid daar helemaal niet in op (Tsjechië).

De publicatie benadrukt dat de inkoopkracht van publieke instanties, een krachtig middel om duurzaamheid te promoten, momenteel onderbenut wordt. De IT hardware sector wordt beschreven als voorbeeld dat arbeids- en mensenrechtenomstandigheden binnen productieketens niet als criteria worden meegenomen wanneer producten en diensten worden aangekocht.

Op basis van de uitkomsten in het onderzoek, doet ProcureITFair de volgende aanbevelingen:

ProcureITFair is een coalitie van NGO’s uit verschillende Europese landen die het bewustzijn willen vergroten over arbeidsomstandigheden en milieuvervuiling bij de productie van computers. ProcureITFair vraagt politici en publieke aanbesteders om hun (koop)kracht in te zetten voor internationale arbeidsrechten en ecologische standaarden in de productieketen van computers.

De publicatie Sustainable Procurement in a European Context: practices of IT procurement in five EU countries is de eerste in een serie rapporten over publieke aanbestedingen en milieu- en arbeidsrechten in de productieketen van IT hardware.

Opmerkingen voor de pers:

Neem voor meer informatie contact op met Tim Steinweg or Bart Slob van SOMO: 020-6391291

Download Sustainable Procurement in a European Context: practices of IT procurement in five EU countries

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.