Direct naar inhoud

Succesvolle bijeenkomsten tijdens mislukte Rio+20 top

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Hoewel niemand vooraf veel verwachtte van de VN Rio+20 top, bestempelt het merendeel van de ngo’s de top als een faliekante mislukking. Maar naast de formele top gebeurde er gelukkig nog veel meer, zoals een aantal succesvolle parallelsessies in het Rio+20 conferentiecentrum en een ‘Peoples’ summit’. SOMO was bij verschillende van deze activiteiten betrokken.

Onverwacht waren de onderhandelingen over het slotdocument van de top al afgerond voordat de regeringsleiders aankwamen en de formele driedaagse top op 20 juni begon. Brazilië speelde hierin een doorslaggevende rol. Het gastland wilde koste wat het kost een uitkomst kunnen laten zien om een succesvolle top te kunnen claimen. De Brazilianen hadden er geen vertrouwen in dat dit tijdens de driedaagse top zou lukken.

Desondanks bestempelt het merendeel van de ngo’s de top als een faliekante mislukking. Uit het document spreekt een gebrek aan leiderschap en urgentie en op sommige onderdelen is het zelfs zwakker dan de afspraken van twintig jaar geleden. Ook drukt het bedrijfsleven een te zware stempel op de VN. Deze onvrede kwam onder andere tot uitdrukking in de lancering van de online petitie ‘The Future We Don’t Want’(opens in new window) .

Gelukkig gebeurde er naast de formele top nog veel meer, zowel in de vorm van parallelsessies in het Rio+20 conferentiecentrum, als tijdens de Peoples’ summit (een door maatschappelijke organisaties georganiseerd alternatief voor de VN-conferentie) en daarbuiten. Hoogtepunt was de protestmars van ruim 50.000 mensen door de straten van Rio: vóór sociale rechtvaardigheid en milieubescherming en tégen de commercialisering van de natuur en het leven.

Bijdrage van SOMO tijdens Rio+20

SOMO was betrokken bij verschillende activiteiten tijdens Rio+20. OECD Watch (opens in new window) (een netwerk dat gehost wordt door SOMO) organiseerde een goed bezochte bijeenkomst om de nieuwe OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen onder de aandacht te brengen.

Daarnaast organiseerde SOMO een intensieve workshop voor vertegenwoordigers van ngo’s over de nieuwe VN-richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten, samen met de Argentijnse partnerorganisatie CEDHA en de Indiase partnerorganisatie Cividep. Doel van deze workshop was om in een kleine groep de VN-richtlijnen tegen het licht te houden en het nut van deze richtlijnen voor bedrijvenonderzoek te bespreken aan de hand van een onderzoekstool die SOMO, CEDHA en Cividep momenteel samen ontwikkelen. De workshop was een succes: alle vijftien deelnemers waren erg enthousiast over de inhoud en vorm van de workshop en de discussie leverde goede aanknopingspunten op voor de verdere ontwikkeling van de tool en toekomstige samenwerking rond dit thema. De komende maanden gaan SOMO, CEDHA en Cividep de tool verder testen en laten reviewen, dit met het oog op lancering aan het einde van het jaar.

Ook nam SOMO deel aan een panel tijdens een bijeenkomst van de Global Reporting Initiative over de toekomst van duurzaamheidsrapportages door het bedrijfsleven. Met deze en andere activiteiten tijdens Rio+20 beoogde SOMO een bijdrage te leveren aan het versterken van maatschappelijke organisaties en het inzichtelijk maken en aanpakken van negatieve maatschappelijke impact van multinationals. Want dát blijft cruciaal na Rio+20.

Partners

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.