Ook dit jaar brengt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) duurzame stemadviezen uit die gebruikt worden bij het stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Net als voorgaande jaren, is het duurzaam stemadvies deels gebaseerd op onderzoek van SOMO.

De VBDO bezoekt elk jaar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de grootste Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen uit de AEX en de Midkap. Tijdens de AVA stelt de VBDO kritische vragen over het gevoerde beleid van de onderneming en brengt daarbij haar stem uit volgens het VBDO duurzaam stembeleid.

Het duurzaam stemadvies richt zich op verschillende agendapunten van de aandeelhoudersvergaderingen, en sinds 2007 ook op het agendapunt "decharge van bestuursleden". Bij dit agendapunt vraagt de onderneming aan haar aandeelhouders goedkeuring voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid (raad van bestuur) en het gevoerde toezicht (raad van commissarissen). Na goedkeuring kunnen bestuursleden niet langer aansprakelijk worden gesteld voor het gevoerde beleid en zijn dan “gedechargeerd”.

Bij ernstige misstanden op economisch, milieu en/of sociaal gebied adviseert de VBDO veelal bestuurders van die ondernemingen niet te dechargeren. Met andere woorden: bestuurders van bedrijven die niet maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Ter voorbereiding op de aandeelhoudersvergaderingen van 2011 heeft SOMO onderzoek gedaan naar MVO cases waarbij internationale standaarden, richtlijnen en/of eigen gedragscodes van de bedrijven zijn geschonden in 2010. SOMO heeft voor elk van de onderzochte ondernemingen een profiel opgesteld waarop de VBDO een deel van haar duurzaam stemadvies baseert.

De profielen en stemadviezen worden gepubliceerd voor de aandeelhoudersvergaderingen. Deze zijn hieronder te downloaden.

Bedrijf
Aandeelhoudersvergadering
Philips 31 maart 2011
Overzicht bedrijf
Stemadvies
KPN
6 april 2011 Overzicht bedrijf
Stemadvies
Ahold 20 april 2011
Overzicht bedrijf
Stemadvies
Heineken 21 april 2011
Overzicht bedrijf
Stemadvies
ING
9 mei 2011
Overzicht bedrijf
Stemadvies
Unilever
12 mei 2011
Overzicht bedrijf
Stemadvies