Direct naar inhoud

SOMO positief over nieuwe mogelijkheden partnerschap met Buitenlandse Zaken

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Minister Ploumen heeft haar selectie van strategische partnerschappen bekend gemaakt. Deze partnerschappen zijn gericht op het versterken van de capaciteit voor pleiten en beïnvloeden rondom duurzame en inclusieve economische ontwikkeling. SOMO heeft zowel met de FGG-alliantie als met Oxfam Novib een voorstel ingediend en beide partnerschappen zijn door de Minister geselecteerd voor verdere programmatische uitwerking.

De geselecteerde partners van het ministerie worden uitgenodigd om in samenspraak en tegenspraak de stem te versterken van groepen die zich inzetten voor de bescherming van mensenrechten, eerlijke verdeling van welvaart en rechtvaardige machtsverhoudingen. SOMO vult dit in door onderzoek te doen en samenwerking te organiseren rond het verbeteren van beleid van overheden, internationale organisaties en bedrijven. Tegelijkertijd informeert en traint SOMO lokale groepen om gebruik te kunnen maken van dit beleid en hun toegang tot recht te vergroten. Of dat nu gaat om beslissingen over mijnbouw in Afrika of voor herstelbetalingen na een ramp in een fabriek.

Complementair

SOMO is zeer gemotiveerd om de bestaande strategische samenwerking binnen de FGG-alliantie voort te zetten. In het verleden hebben we al bijgedragen aan veranderingen op het gebied van Corporate Accountability, handel en investeringen, en de hervormingen van de financiële sector. Verder kenmerkt de alliantie zich door een manier van samenwerken die gebaseerd is op netwerken en de opbouw van kennis. De leden van de alliantie vervullen daarin zeer complementaire rollen. Dit geeft veel mogelijkheden voor beleidsbeïnvloeding op zowel lokaal als internationaal niveau waardoor publieke zeggenschap versterkt wordt.

Sterke internationale partner

Wat betreft het partnerschap met Oxfam Novib is SOMO zeer gemotiveerd haar langdurige samenwerking voort te zetten. In het verleden hebben we op het gebied van MVO, tax justice, banken en voedselketens verbeteringen in beleid en praktijk bereikt. Daarnaast zal dit partnerschap zich de komende jaren ook meer op fragiele staten gaan richten. Voor SOMO is het belangrijk om op een strategische manier met zo’n sterke internationale partner samen te werken. Zoals we hebben gezien met de ‘GROW’ campagne en de ‘Inequality’ campagne is Oxfam een speler van betekenis die zaken kan agenderen en is bovendien een sterke beïnvloedingspartner bij overheden en bedrijven.

Pijnlijke bezuinigingen

Naast de mogelijkheden die dit beleid van de minister biedt worden de gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking ook pijnlijk duidelijk. Nadat in de cultuursector en in de zorg de gevolgen van de bezuinigingen zichtbaar en voelbaar zijn geworden, werkt dit nu ook in grote mate door in de ontwikkelingssector, waar het beschikbare budget voor maatschappelijke organisaties enorm verminderd is. Met deze bezuinigingen gaat er veel kennis, capaciteit en infrastructuur verloren. Met de inzet op pleiten en beïnvloeden zet de minister een goede stap, maar deze stap alleen is onvoldoende. Voor de, ook door het Ministerie gewenste, versterking van het maatschappelijk middenveld zijn er namelijk ook middelen nodig. We roepen de Minister daarom ook op om het voorbeeld van andere landen te volgen en het budget voor effectieve ontwikkelingssamenwerking niet te verlagen, maar juist te verhogen.

De FGG-alliantie bestaat, naast SOMO, uit: TNI, Action Aid, Clean Clothes Campaign, Milieudefensie en Both ENDS (penvoerder)

Partners

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.