Direct naar inhoud

SOMO-onderzoeker Rens van Tilburg in denktank voor duurzame financiële sector

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Schaf de bonussen in de financiële sector af, laat toezichthouders nieuwe financiële producten goedkeuren en tel sociale- en milieurisico’s mee in de risicoweging van het bezit van banken. Dit zijn drie van de negen aanbevelingen die het Sustainable Finance Lab eind november deed om de financiële sector te laten bijdragen aan een duurzame economie. SOMO-onderzoeker Rens van Tilburg is een van de 13 leden van deze denktank van Nederlandse wetenschappers en heeft in 2011 het secretariaat gevoerd.

Voordat hij in januari 2011 bij SOMO kwam werken, was Rens van Tilburg al betrokken bij het Sustainable Finance Lab, waarvan onder anderen Herman Wijffels, (co-voorzitter Worldconnectors en hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’), Arnoud Boot (hoogleraar economie en SER-lid) en Peter Blom (directeur Triodos Bank) deel uitmaken. Van Tiburg heeft voor de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) onderzoek gedaan naar de relatie tussen de financiële sector en het innovatiebeleid: “Het bleek onder meer dat investeringen in duurzame plannen van R&D-afdelingen in bedrijven niet van de grond kwamen omdat er onmogelijke eisen aan het financiële rendement van die investeringen werden gesteld.”

“Financiële professionals zijn al te lang te veel voor en met zichzelf bezig. Als je de bonussen uitbant, haal je de prikkel weg om louter voor financiële rendementen te gaan. Professionals krijgen dan weer ruimte in hun hoofd om te zien hoe zij dienstbaar kunnen zijn aan de reële economie.”

Bij SOMO houdt Rens van Tilburg zich bezig met de hervorming van de financiële sector. In dat licht hecht hij aan de aanbeveling van het Sustainable Finance Lab om banken te verplichten sociale- en milieurisico’s mee te nemen in de risicoweging van hun bezit. Omdat diat nog niet gebeurt, krijgen onduurzame activiteiten relatief goedkope kredieten. Leningen aan onduurzaam producerende bedrijven zouden een zwaardere risicoweging moeten krijgen. “Aandacht hiervoor moet ertoe leiden dat banken zich meer op duurzame ontwikkeling gaan richten.”

Namens SOMO coördineert Rens van Tilburg de uitvoering van de diverse activiteiten van het Sustainable Finance Lab. “We werken nu de diverse aanbevelingen uit en stellen een onderzoeksagenda op. Zo is meer onderzoek naar bijvoorbeeld die risicoweging nodig. Verder werken we aan versterking van het draagvlak voor onze ideeën onder politici, het bankwezen en toezichthouders. We krijgen enthousiaste reacties, met name ook uit de middenlaag van het bankwezen. Veel banken stellen nu dat ze al niet meer voor eigen rekening handelen. Nu is de tijd om dat ook in wettelijke regels vast te leggen!”

Lees de negen aanbevelingen van het Sustainable Finance Lab(opens in new window) .

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.