Direct naar inhoud

SOMO blij met toekenning overheidssubsidie

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

De door SOMO ingediende subsidie-aanvraag bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken is volledig toegekend.

SOMO behoort tot de 58 organisaties die het bedrag voor de subsidieronde 2007-2010 van het Medefinancieringsstelsel (MSF) van BuZa ontvangen. In de beoordeling scoort SOMO goed: de zichtbaarheid van de prestaties in de keten, het innovatief gericht leren en de doelmatigheid zijn sterke punten van de afgelopen jaren. Hoewel volgens de beoordelingscommissie de kwaliteit van het huidige partnerbeleid en de samenwerkingsrelaties van SOMO beter kan, scoren deze punten in het plan van aanpak juist hoog. Ook de vermaatschappelijking, de relatie doelen en middelen en de zichtbaarheid van de resultaten worden positief beoordeeld.

SOMO zet het subsidiebedrag de komende jaren in voor structurele armoedebestrijding door maatschappijopbouw en beleidsbeïnvloeding van overheden en bedrijven rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en handels- en investeringsvraagstukken. Speerpunten zijn werknemersrechten (o.a. leefbaar loon), duurzame economische ontwikkeling en werkgelegenheid, eerlijke handels- en investeringsregels en consistentie in beleid (ontwikkelingsdoelstellingen en ander overheidsbeleid). SOMO richt zich in haar programma primair op de opbouw van capaciteiten en de integratie van kennis en actie bij Zuidelijke partners. Daarnaast richt SOMO zich op ontwikkelen van handelingsperspectieven voor duurzame beleggers, vakbonden/werknemers, bewuste consumenten en NGO’s, die actief zijn op het gebied van campagnes, onderhandelingen, lobby, partnerships en voorlichting.

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.