Concept hoofdstukken uit het rapport ‘Spinning around workers’ rights’ werden in december 2020 ter review aangeboden aan kledingfabrieken, merken en detailhandelaren waarvan wij dachten dat zij direct of indirect betrokken waren bij de onderzochte spinnerijen. Ook namen we contact op met diverse vrijwillige verbeterinitiatieven met de vraag of hun leden directe or indirecte relaties onderhielden met de onderzochte spinnerijen.

Een aantal bedrijven stuurde een formeel statement op voor plaatsing op de website. Lees ze hieronder.