The World Summit on Sustainable Development (WSSD) in Johannesburg in 2002 leidde tot de oprichting van een groot aantal Publiek-Private Partnerschappen (PPPs) voor duurzame ontwikkeling. Dit zijn gezamenlijke initiatieven van overheden, bedrijven en andere actoren zoals NGO’s. De Nederlandse overheid neemt aan ongeveer 20 WSSD-partnerschappen deel. Dit onderzoek is gericht op de verbetering van markttoegang voor voedselproducten uit tropische landen. Dit is het enige WSSD-partnerschap waarin de Nederlandse overheid een coördinerende rol heeft. lees meer minder
wilt u een donatie doen?