Foto:Victor Barro | FoEI

Vandaag start de zevende onderhandelingsronde over het VN verdrag ‘mensenrechten en bedrijfsleven’ dat de bedrijven wereldwijd moet gaan verplichten om mensenrechten en milieu te respecteren. Over dit juridisch bindende verdrag wordt al sinds 2014 onderhandeld binnen de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.  In deze brief aan minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vragen ActionAid, IUCN-NL, Milieudefensie, SOMO en WO=MEN Dutch Gender Platform om een pro-actieve houding aan te nemen en zich onder meer in te zetten voor een gemeenschappelijk Europees onderhandelingsmandaat.