De Nederlandse overheid houdt tot op zekere hoogte rekening met de conflict context van een land bij het toekennen van steun aan het bedrijfsleven in conflictlanden. Vaak gebeurt dit informeel en ad hoc. De overheid erkent dat bedrijven conflict-sensitief moeten opereren in conflictgebieden, wat een positief signaal is. In deze publicatie pleiten SOMO en Oxfam Novib echter voor het structureel en consistent integreren van een zogenaamde ‘conflict lens‘ bij alle onderdelen van het overheidsinstrumentarium gericht op het bedrijfsleven.

lees meer minder
publication cover - Private Sector Development policies and instruments through a conflict lens
wilt u een donatie doen?