Direct naar inhoud

Optimaal voorbereid aan tafel met het bedrijfsleven

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Hoe kunnen maatschappelijk organisaties – in noord en zuid – hun onderhandelingspositie versterken in allianties, dialogen of ronde tafels met het bedrijfsleven? In een praktische gids beschrijft SOMO-onderzoeker Mariëtte van Huijstee een strategisch handelingsperspectief voor organisaties, die betrokken zijn bij Multistakeholder initiatieven (MSI).

Het FSC-keurmerk voor duurzaam geproduceerd hout, de Ronde Tafel voor verantwoorde Soja (RTRS) of de Fair Wear Foundation. Dit zijn drie voorbeelden van MSI’s. In de gids die in februari verschijnt, hanteert onderzoeker Mariëtte van Huijstee een brede definitie van een MSI: een interactief proces tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en mogelijk andere belanghebbenden binnen een industriële sector met het doel de productie en consumptie te verduurzamen.

“De gids is een reactie op een behoefte die wij constateerden”, zegt Mariëtte van Huijstee. “Maatschappelijke organisaties springen soms op de rijdende trein van een MSI zonder daarvoor een heldere strategie te hebben ontwikkeld. Dat moet dan onderweg met vallen en opstaan. En sommige maatschappelijke organisaties worstelen met het bepalen van hun strategie richting bedrijven. Ook is een MSI niet per se het meest effectieve middel om een sector te veranderen. Het is geen doel op zich.”

Voor de gids heeft zij vooral geput uit de ervaringen van Nederlandse maatschappelijke organisaties (Civil Society Organizations – CSO). Zij onderscheidt diverse verwachtingen ten aanzien van MSI’s en bespreekt de uitdagingen en dilemma’s op vier verschillende niveaus: de vertegenwoordiger die deelneemt aan het initiatief, de deelnemende organisatie, het maatschappelijk middenveld als geheel en het initiatief zelf.

Zo doen CSO’s er goed aan hun verwachtingen van het MSI vooraf expliciet te maken, zich bewust te zijn van de investeringen die nodig zijn, en een exit strategie te ontwikkelen. Open deuren wellicht, zoals Van Huijstee zelf ook schrijft, maar “zo’n exit strategie bijvoorbeeld is er echt zelden!”

Vaak zijn er meerdere CSO’s actief op hetzelfde thema. Deelname aan een MSI door een organisatie kan ook de inspanningen van andere CSO’s in het veld frustreren. Wanneer CSO’s hun strategieën op elkaar afstemmen kunnen ze vaak effectiever zijn.

Op het niveau van een MSI spelen onderwerpen een rol, zoals de omvang (risico: Hoe meer bedrijven aan tafel, hoe minder ambitieus de doelstellingen), governance (zijn alle stakeholders gerepresenteerd in het ‘bestuur’?) en transparantie.

De gids, die verder nog een checklist voor CSO’s en een lijst met relevante bronnen bevat, is bedoeld voor maatschappelijke organisaties in noord én zuid. Mariëtte van Huijstee: “Vaak hebben maar twee of drie mensen binnen een maatschappelijke organisatie deelgenomen aan een MSI. Die ervaringen willen we met deze gids vooral ook consolideren en verder verspreiden.”

Wil je meer informatie over deze gids of een exemplaar ontvangen? Stuur een e-mail naar info [at] somo.nl.

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.