Niet alleen voor consumenten

Rechtvaardigheid, billijkheid en gelijkheid voor de wet zijn belangrijke Europese waarden waarop onze democratische samenlevingen zijn gebouwd. Echter, de machtsongelijkheid tussen individuen en grote bedrijven kan slachtoffers (van door bedrijfsactiviteiten veroorzaakte schade) tegenwerken in de gang naar de rechter. De kosten en risico’s voor de gemiddelde persoon zijn namelijk te hoog. De oplossing voor dit probleem: collectieve rechtsgang mogelijk maken op EU-niveau.

Lees de volledige verklaring in het Engels: Joint statement: call for collective redress for everyone in the European Union – not only consumers