Foto:WilliamCho via Pixabay.com (CC0)

Niet alleen voor consumenten

Een coalitie van maatschappelijke organisaties roept de EU en haar lidstaten op zich te focussen op een mechanisme voor collectieve rechtsgang dat alle grondrechten van EU-burgers beschermt. Helaas richten de huidige inspanningen van de EU zich uitsluitend op de ontwikkeling van een dergelijk mechanisme voor consumenten. Dit is een stap in de goede richting, maar tegelijkertijd een teleurstelling omdat dit een afwijking betekent van het oorspronkelijke standpunt van de EU: een horizontale benadering van een mechanisme voor collectieve rechtsgang met betrekking tot schendingen van alle rechten. SOMO ondertekent deze oproep.

Lees het volledige artikel in het Engels: Joint statement: call for collective redress for everyone in the European Union – not only consumers