Nederlandse maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor milieu, mensenrechten en klimaat, doen met deze open brief een klemmend beroep op de grootste Nederlandse financiële instellingen om in de aanloop naar de VN klimaattop in Glasgow tot actie over te gaan en zich te committeren aan vijf concrete maatregelen.