Het MVO Platform, een platform van maatschappelijke organisaties gericht op het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verwelkomt MVO Nederland (het Kenniscentrum MVO) als belangrijke nieuwkomer in de MVO discussie in Nederland. Wij willen u met deze brief succes wensen bij de ontwikkeling van het Kenniscentrum. Veel maatschappelijke organisaties hebben al langer ervaring met initiatieven op het gebied van MVO, de dialoog en samenwerking met bedrijfsleven en overheden. Enkele cruciale ervaringen en opvattingen willen we graag met u delen. We maken daarbij onderscheid tussen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (dat gaat over de kernactiviteiten van een bedrijf) en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (dat gaat over liefdadigheid van een bedrijf). lees meer minder
wilt u een donatie doen?