In december 2005 komen de lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Hongkong bijeen om voortgang te boeken op de ‘Doha Ontwikkelingsagenda’. Op deze top moeten gedetailleerde afspraken gemaakt worden over de diverse onderdelen van de onderhandelingsagenda. De ‘Coalitie voor Eerlijke Handel’ is een platform waarin een breed scala van Nederlandse ontwikkelings-, boeren-, consumenten-, en natuur- en milieuorganisaties zich hebben verenigd vanuit hun gezamenlijke bezorgdheid over de gevolgen voor arme landen van de huidige en nog te formuleren WTO-regels. lees meer minder
publication cover - Op weg naar een duurzaam resultaat in Hong Kong
wilt u een donatie doen?