Een onafhankelijk onderzoeksrapport concludeert dat de EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) er niet in geslaagd is om fundamentele arbeidsrechten te beschermen toen ze een lening van 30 miljoen euro verstrekte aan Türk Traktör – een Turkse producent van tractoren en landbouwmachines.

De EBRD beloofde in reactie op het rapport om hun interne procedures te verbeteren. Ook wil de bank een analyse maken van de kloof tussen het internationale arbeidsrecht en het nationale recht in Turkije. Helaas komt de bank niet met concrete maatregelen die de omstandigheden van de getroffen werknemers zou kunnen verbeteren.

“We wilden betere arbeidsomstandigheden en de vrijheid hebben om onze eigen vakbond te kiezen,” vertelt een anonieme werknemer, betrokken bij het organiseren van stakingen. “Daarom staakten we, net als duizenden andere arbeiders in de sector. Omdat we gebruik maakten van ons recht, werden we ontslagen. Nu is het onmogelijk om weer een baan te vinden omdat de andere fabrieken weten dat we zijn ontslagen omdat we staakten. We verwachtten dat Europese instellingen, zoals de ERBD, zich aan internationale wetgeving en aan hun eigen standaarden zouden houden. We hoopten dat ze ons zou helpen bij herplaatsing of op zijn minst bij het verkrijgen van een ontslagvergoeding en compensatie voor al die jaren hebben we gewerkt in deze fabriek.”

Lees verder op de Engelse SOMO-website