Foto:Tian Cartier

Klimaatverandering is het resultaat van de manier waarop we wereldwijd consumeren, produceren, verdelen, consumeren en weggooien. Op basis van onze jarenlange onderzoekservaring weten we voor welke uitdagingen we staan. Wat schoon en groen voor ons lijkt, kan gebaseerd zijn op een grimmige realiteit elders in de wereld.

lees meer minder
het grotere verhaal

Natural Resources

Veel van de armste landen ter wereld zijn rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Helaas profiteert de bevolking hier niet van: door gebrek aan democratische controle worden deze grondstoffen op roekeloze wijze geëxploiteerd. Dit schaadt lokale gemeenschappen en ecosystemen en vergroot de kloof tussen arm en rijk.

Onderzoek en bewustwording

SOMO onderzoekt bedrijven en hun financiers in de landbouw-, energie- en mijnbouwsector. We bestuderen zowel de complexe verbanden tussen deze sectoren, als de milieuproblemen en sociale misstanden die ze veroorzaken, zoals schendingen van mensenrechten en gewapende conflicten.

Samen met partners, onderzoeken we de activiteiten en het beleid van de bedrijven en de financiers die betrokken zijn bij grootschalige landroof en schadelijke energie- en infrastructuurprojecten. We richten onze aandacht vooral op multinationals in conflictgebieden. We willen hen bewust maken van hun rol en hun verantwoordelijkheden en hen bewegen zich conflictgevoelig te gedragen.

Democratische controle over natuurlijke hulpbronnen

SOMO pleit voor een transparante en democratische controle over natuurlijke hulpbronnen. Op die manier worden bronnen duurzamer beheerd. We ondersteunen lokale gemeenschappen in het opeisen en verdedigen van hun landrechten en om mee te kunnen beslissen over projecten op hun land ook wel bekend als Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

Met ons onderzoek werken we aan de overgang naar een democratische energievoorziening, gebaseerd op duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

lees meer
Updates in dit dossier