Foto: Sander Pappot

Meer dan de helft van de medicijntesten door farmaceutische bedrijven wordt uitbesteed aan onderaannemers, de zogenoemde Contract Research Organisaties (CRO’s). Dit zet de kwaliteit en onafhankelijk toezicht onder druk, met alle negatieve gevolgen van dien voor de deelnemers in ontwikkelingslanden. Het stemt SOMO echter enigszins positief dat de internationale media onlangs aandacht besteedden aan de omstreden praktijken rond medicijntesten en CRO’s.

Zo schreef de Indiase journaliste Ankur Paliwal het coververhaal Ethics on trial over onethische medicijntesten, voor het magazine Down To Earth. Daarbij maakte de auteur veel gebruik van de informatie uit het SOMO-rapport Putting Contract Research Organisations on the Radar.

Medicijntesten in India

Naast de eerder verschenen documentaire van Paul Jenkins, Body Hunters, bracht Al Jazeera English recent de documentaire Outsourced: Clinical trials overseas uit over dit onderwerp. Zeina Awad reisde af naar India om te zien wat de alledaagse praktijk van medicijntesten voor Amerikaanse farmaceutische bedrijven inhoudt. In deze documentaire zoekt zij een antwoord op de vraag, welke regelgevende instanties een rol spelen bij medicijntesten in India. Zijn de deelnemers zich wel bewust van hun deelname aan een test en voldoen deze testen wel aan de internationale ethische standaarden?

De Times of India plaatste op haar website een artikel waarin CRO’s in de staat Hyderabad onder vuur liggen. De ‘Drug Controller General of India’ (DCGI) maakte in juli 2011 bekend dat bij negen CRO’s schendingen in het wervingsproces van de deelnemers en het verkrijgen van hun instemming waren geconstateerd.

Achtergronden uitbesteden medicijntesten

Het testen van medicijnen op mensen in lage lonen landen brengt ernstige risico’s met zich mee. Dit komt doordat de proefpersonen vaak kwetsbaar zijn in termen van armoede, opleiding en analfabetisme. Daardoor kan de mate van vrijwilligheid van deze mensen om deel te nemen aan medicijntesten ernstig betwijfeld worden. Daarnaast wordt het merendeel van de medicijntesten door farmaceutische bedrijven uitbesteed aan CRO’s, die zich profileren op het feit dat ze sneller en goedkoper werken dan de farmaceutische bedrijven.

Deze uitbesteding bemoeilijkt het toezicht op de uitvoering. Bovendien is er beperkt onafhankelijk toezicht. Dat blijkt uit het rapport Putting Contract Research Organisations on the Radar dat SOMO begin 2011, samen met de Latijns-Amerikaanse organisatie Salud y Fármacos en het Indiase Centre for Studies in Ethics and Rights, publiceerde.

Meer over dit onderwerp is te lezen in: