Het onderzoek van Somo kijkt voor het vierde jaar op rij naar de mate van duurzaamheid van de zeven grootste Nederlandse energieproducenten in Europa. De meeste energiebedrijven maken kleine stapjes richting schone energie. Nuon en Essent manifesteren zich als opvallende achterblijvers. Essent is en blijft de grootste kolenproducent van Nederland. Nuon scoort slechter dan vorig jaar en investeert de komende tijd vooral in kolencentrales. Dong lijkt de overstap naar schoon wel te willen maken. Weliswaar bezit Dong kolencentrales. Maar zij heeft haar plannen voor nieuwe kolencentrales afgeblazen, en investeert voor elektriciteitsproductie alleen nog maar in wind-, gas- en biomassacapaciteit.

De opvallendste feiten op een rijtje:

Essent/ RWE

  • Essent is en blijft de grootste kolenstroomproducent van Nederland: 62 procent van de stroomproductie van Essent in Europa is kolenstroom. Ook in absolute getallen is Essent de grootste vervuiler: 15.540 MW in steenkoolcentrales, 10.925 in bruinkoolcentrales. Essent investeert van alle onderzochte energieproducenten het meest in kolencentrales, nu en in detoekomst.

  • Slechts 10 procent van de huidige investeringen van Essent gaat naar windenergie, daarmee staat zij op de laagste plaats. Essent noteert wel veel toekomstige investeringen in wind en waterkracht: bijna 20.000 MW. De meeste daarvan zijn echter nog nauwelijks uitgewerkt en bevinden zich in de 'planningsfase'.

  • Essent is niet open over met welke bedrijven ze handelen in kolen of biomassa. Ze geven niet aan waar ze hun uranium vandaan halen. Aan onafhankelijke onderzoeken bij de leveranciers voor hun grondstoffen doet Essent niet.

Nuon/ Vattenfall

  • De huidige investeringen in nieuw duurzame capaciteit zijn afgenomen van 27 procent in 2009 tot 11 procent in 2010.

  • Geplande investeringen voor nieuwe kolencapaciteit in Europa zijn toegenomen van ruim 29 procent in 2009 naar ruim 41 procent in 2010.

  • Nuon geeft geen openheid over de herkomst van kolen. Nuon laat geen onderzoek doen door onafhankelijke instanties.

Dong Energy

  • Dong bouwt op dit moment alleen aan nieuw gas- en windcapaciteit.

  • Op lange termijn heeft Dong grote investeringsplannen voor schone energie, vooral wind en biomassa.

  • Een groot deel van de productiecapaciteit, 57 procent, bestaat op dit moment nog uit kolencentrales. Alle plannen voor nieuwe kolencentrales zijn echter afgeblazen.

  • Dong handhaaft een gedragscode voor haar leveranciers. Zij is open over de herkomst van haar grondstoffen, hoewel ze de precieze locatie niet melden. Dong laat onafhankelijke onderzoeken doen bij haar leveranciers.


Bron: Energiegids.nl