Direct naar inhoud

Nog weinig transparantie in productieketens

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

In een rapport over de transparantie van productie stelt het platvorm Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO) dat de overheid zich meer moet inzetten om de transparantie van productieketens te vergroten.

Het MVO-platform is het netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties dat zich inspant voor verantwoorde praktijken in het bedrijfsleven wereldwijd. Het nieuwe rapport van het MVO-platform laat zien dat productieketens veelal ondoorzichtig zijn. Duurzaamheidsinformatie waarop consumenten en afnemers hun aankopen kunnen baseren ontbreekt, blijkt onvolledig, of mogelijk onbetrouwbaar. Het MVO-platform pleit daarom voor een harde hand van de overheid als het gaat om transparantie. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een wet openbaarheid van productie en ketens (WOK). De Consumentenbond presenteerde in 2002 een conceptwet hiervoor. Deze wet zou consumenten en maatschappelijke organisaties een instrument geven om ketentransparantie af te kunnen dwingen.

In de vandaag gepresenteerde transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken staat transparantie op bedrijfsniveau centraal. Hierbij wordt niet gekeken naar transparantie over herkomst en sociale, ecologische en economische belasting van producten. Transparantie op bedrijfsniveau zoals gepresenteerd in jaarverslagen, geeft meestal onvoldoende handelingsperspectief bij aankoop van producten. Dat blijkt ook uit dit onderzoek: verschillende producten van éénzelfde bedrijf kunnen verschillend scoren als ze langs een duurzaamheidsmeetlat worden gelegd.

Bedrijven in ketens als voeding, consumentenelektronica en kleding zijn, op verzoek van maatschappelijke organisaties en na enig aandringen en druk, best bereid om open te zijn over hun productieketens. De verschafte informatie is echter zelden voldoende om de vraag te kunnen beantwoorden onder welke specifieke omstandigheden een product vervaardigd is als het gaat maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit terwijl bedrijven soms wel degelijk over dergelijke informatie beschikken.

Naar aanleiding van het rapport organiseert het MVO-platform in samenwerking met De Balie vanavond het debat “Hoe transparant is jouw regenjas”. De resultaten van het onderzoek dienen als basis voor een discussie tussen politici, ambtenaren, bedrijven en consumenten.

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.