Direct naar inhoud

Nieuwe uitdaging voor SOMO vanaf 2011

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken maakte 1 november om 16:00 uur bekend dat twee allianties waar SOMO deel van uit maakt subsidie zullen ontvangen in het kader van het medefinancieringsstelsel (MFS2) 2011-2015. SOMO zet deze subsidie de komende vijf jaar, samen met haar alliantiepartners, in voor wereldwijde duurzame en rechtvaardige economische ontwikkeling.

Het meewerken in twee allianties geeft voor de komende jaren veel nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. In de IMPACT-alliantie, geleid door Oxfam Novib werkt SOMO samen met Hirda, FairFood, 1%CLUB en Butterfly Works. In de Fair, Green & Global Alliance (FFG), geleid door Both ENDS, werkt SOMO samen met NiZA, Clean Clothes Campaign, Milieudefensie en Transnational Institute. Beide allianties zijn gekort in de subsidie-aanvraag: de IMPACT-alliantie kreeg een toezegging van 79 % van het gevraagde bedrag en de FGG-alliantie 59%. Voor SOMO betekent dit dat ongeveer 30% minder wordt toegekend van het aangevraagde bedrag.

SOMO betreurt het dat er bezuinigd wordt op ontwikkelingssamenwerking en dat er minder geld beschikbaar wordt gesteld voor het versterken van maatschappelijke organisaties in het Zuiden. Ondanks dat is SOMO blij met de erkenning van de kwaliteit van haar werk en dat van haar partners en de beschikbaar gestelde middelen. “Wij zien dit als een erkenning van het belang van vernieuwing in internationale samenwerking. Het werk van SOMO heeft een grote impact op structurele armoedebestrijding door veranderingen teweeg te brengen in de manier waarop bedrijven opereren in ontwikkelingslanden” zegt Joris Oldenziel, senior onderzoeker bij SOMO. “De allianties die SOMO heeft gekozen delen deze vernieuwingsambitie vanuit een mensenrechtenperspectief. De samenwerking in de allianties geeft de mogelijkheid om met zuidelijke partners structureel invloed uit te oefenen op internationale regelgeving en maatschappelijke verantwoord ondernemen”, licht Ronald Gijsbertsen, managing director van SOMO, toe.

SOMO zet zich al 37 jaar in om maatschappelijke organisaties wereldwijd, met name in ontwikkelingslanden, in staat stellen duurzame alternatieven te bevorderen en een tegenwicht te bieden aan schadelijke strategieën en praktijken van multinationale ondernemingen. Dit door het uitvoeren van veranderingsgericht onderzoek en het versterken van samenwerking. Ook de komende vijf jaar zet SOMO binnen de allianties in op kennis over bedrijven en duurzaamheidsvraagstukken in hun internationale context van productie, handel, financiering, belastingen en regelgeving.

De Fair Green & Global Alliantie wil de zelfredzaamheid van mensen in ontwikkelingslanden versterken door in te zetten op de kracht van lokale maatschappelijke organisaties, die werken op het gebied van duurzaamheid en mensenrechten. De focus van de IMPACT-alliantie ligt op het steunen van ‘Zuidelijke’ organisaties met innovatieve bijdragen aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling, ofwel ‘Innovative Mitigation of Poverty ACTions’: IMPACT.

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.