Een brochure over de FNV Company Monitor, een project waarin onderzoek wordt uitgevoerd naar de arbeidsomstandigheden van 6 Nederlandse multinationals in het buitenland.

Multinationals en vakbonden: een wereld te winnen

De brochure is een tussenrapportage van de FNV Company Monitor, een project waarin onderzoek wordt uitgevoerd naar de arbeidsomstandigheden van 6 Nederlandse multinationals in het buitenland.

Natuurlijk komen vakbondsmensen aan het woord, maar ook de onderzochte bedrijven zijn gevraagd om een bijdrage. Heineken en Unilever gaven aan dat verzoek gehoor. Daarnaast geeft hoogleraar Rob van Tulder zijn visie op multinationals en MVO.