Foto:Responsible Sourcing Network

Terwijl het coronavirus de wereld overspoelt en de gezondheid en het leven van miljoenen mensen beïnvloedt, richt de pandemie nog meer economische schade aan in het leven van artisanale, kleinschalige mijnwerkers en hun gemeenschappen. Ongeveer 83 procent van de mijnwerkers in de wereld is voor hun levensonderhoud afhankelijk van deze mijnen. Dat komt neer op ongeveer 40,5 miljoen mensen. Deze mensen waren kwetsbaar voor de coronapandemie en nu zelfs nog meer.

Wij – de ondergetekende maatschappelijke organisaties – roepen regeringen, financiele instellingen, internationale organisaties, het bedrijfsleven en anderen op tot onmiddellijke en gezamenlijke actie om deze gemeenschappen te ondersteunen en hun veerkracht in deze tijd van coronaviruscrisis te versterken. Het is van essentieel belang dat we de zwaarbevochten verworvenheden op het gebied van mensenrechten en due dilligence Dit is de inspanning die van bedrijven wordt gevraagd om betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen tegen te gaan. om de minerale toeleveringsketens te beschermen in overeenstemming met de OESO-richtlijnen. In een tijd van verhoogde risico’s in de wereldwijde mineraalleveringsketens is het uitvoeren van due diligence en het verlenen van steun aan initiatieven ter plaatse belangrijker dan ooit.

Download de volledige oproep hieronder of neem contact op met coordinator van dit initiatief Joanne Lebert  jlebert@impacttransform.org van de NGO IMPACT.