Op 14 november 2018 vergadert de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHaOS) in de Tweede Kamer over het bindend VN-verdrag mensenrechten en bedrijfsleven, tijdens het AO IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

ActionAid, Milieudefensie, TNI, Friends of the Earth Europe, Schone Kleren Campagne en SOMO stuurden de Commissie voorafgaand aan dit overleg een brief, waarin zij Nederland oproepen om aan de slag te gaan met de inhoud van het VN-verdrag.