Dit Referentiekader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een weergave van de visie op MVO van het MVO Platform, een coalitie van Nederlandse maatschappelijke organisaties. Het bouwt voort op het referentiekader uit 2002 en is geschreven voor ondernemingen, de overheid en non-profit organisaties. Voor het MVO Platform is maatschappelijk verantwoord ondernemen geen vrijblijvend keuzemenu. MVO dient verankerd te zijn in nationale wetgeving, internationaal overeengekomen normen en breed geaccepteerde principes van goed bestuur en verantwoord maatschappelijk gedrag. Dit Referentiekader geeft een nadere beschrijving en definitie van deze normatieve basis. lees meer minder
publication cover - MVO Referentiekader 2007
wilt u een donatie doen?