Het MVO Platform, een samenwerkingsverband van 35 maatschappelijke organisaties en vakbonden, brengt haar nieuwe MVO Referentiekader uit.

De nieuwe brochure bouwt voort op het Referentiekader uit 2002 dat het MVO Platform besloot aan te passen tot een handzame gids waarin de ontwikkelingen en verworven inzichten op het brede terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen van de laatste jaren verwerkt zijn.

Het Referentiekader is gebaseerd op internationale verdragen en afspraken tussen overheden die volgens het MVO Platform mede van toepassing zijn op bedrijven op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en corruptie. Voor het MVO Platform is maatschappelijk verantwoord ondernemen geen vrijblijvend ‘keuzemenu’. MVO
dient verankerd te zijn in nationale wetgeving, internationaal overeengekomen normen en breed geaccepteerde principes van goed bestuur en verantwoord maatschappelijk gedrag. Het MVO Referentiekader geeft een nadere beschrijving en definitie van deze normatieve basis.