Direct naar inhoud

MVO Meter als vinger aan de pols van de politiek

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Het MVO Platform ziet de overheid als wet- en regelgever, marktpartij, voorbeeldconsument én facilitator van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoe zien de politieke partijen die rol van de overheid eigenlijk? Met www.MVOMeter.nu, de alternatieve kieswijzer die enkele weken voor de verkiezingen is gepubliceerd, heeft het platform de partijprogramma’s gefileerd op thema’s als ketenverantwoordelijkheid, transparantie en aansprakelijkheid van bedrijven. Het platform kan hiermee in de nieuwe Tweede Kamer partijen de maat nemen.

GroenLinks komt in de vergelijking het beste uit de bus, de VVD het slechtste.Zo bekeken is de verkiezingsuitslag inderdaad geen goed nieuws”, zegt Suzan van der Meij, coördinator van het netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden, gehost door SOMO.

Maar aangezien MVO-beleid geen onderhandelingspunt is bij de kabinetsformatie, zijn andere factoren volgens Van der Meij meer van belang om een meer sturende rol van de overheid af te dwingen.

“Allereerst de persoonlijkheid en politieke kleur van de verantwoordelijke staatssecretaris. Verder kan via moties in de Kamer nog veel beleid worden bijgestuurd. Vaak nemen kleinere partijen als ChristenUnie hiertoe het initiatief. In de nieuwe samenstelling is nu ook zonder CDA voor MVO-moties een meerderheid in de Tweede Kamer te vinden.”

Reuring via Twitter

De MVO Meter(opens in new window) * kreeg enkele duizenden unieke bezoekers en zorgde voor reuring op Twitter onder politici en MVO-experts.

Van der Meij: “D66 klaagde over de lage score van de partij. Noem het maar een verschil in interpretatie. Wij hebben getoetst op harde voornemens en niet op algemene uitspraken als ‘wij vinden duurzaamheid belangrijk’. Zo heeft het CDA de mond vol van verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd stelt de partij dat het de rol is van maatschappelijke organisaties om bedrijven aan te spreken op (on)verantwoord ondernemen, terwijl aan de rol van die bedrijven zelf of aan die van de overheid geen letter wordt vuil gemaakt.”

Blijven volgen

Inmiddels is de nieuw gekozen Tweede Kamer geïnstalleerd. Het MVO Platform(opens in new window) vindt dat de overheid veel duidelijker moet aangeven wat minimaal van bedrijven mag worden verwacht als het gaat om het respecteren van milieu, arbeids- en mensenrechten in binnen- en buitenland en dit te bekrachtigen in beleid en wetgeving. Het MVO Platform wil de MVO Meter gaan gebruiken om nauwgezet te volgen welke voornemens de partijen in concrete politieke initiatieven omzetten.

Van der Meij: “Bovendien blijven we lopende ontwikkelingen op de voet volgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt aan een verbeterde toetsingswijze bij subsidieaanvragen door bedrijven die in het buitenland activiteiten willen ontplooien, zoals exportkredietgaranties. Die toetsing moet dan uniform zijn voor alle financieringsinstrumenten. Nu kunnen bedrijven nog met een handtekening bezegelen dat ze op de hoogte zijn van of voldoen aan de OESO Richtlijnen, zonder dat dit wordt getoetst.”

Advies implementatie VN principes

Half september heeft het MVO Platform bovendien een brief gestuurd aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken waarin het de minister suggesties aan de hand doet voor de implementatie van de VN-principes voor bedrijfsleven en mensenrechten (Ruggie principles), waaraan Nederland werkt.

 

*De volgende leden van het MVO Platform werkten mee aan de MVO Meter: Amnesty International, Tax Justice NL en VBDO.

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.