Dit rapport borduurt voort op het achtergronddocument dat geschreven is voor het symposium ‘MVO-initiatieven voor de koffie-, kleding-, en bloemensector’ dat op 27 november 2003 in Amsterdam plaatsvond. Het achtergronddocument is aangevuld met een uitwerking van de belangrijkste discussiepunten zoals die tijdens de werkgroepen naar voren kwamen. Ter bevordering van de leesbaarheid staan de hoofdstukken in dit rapport in een andere volgorde dan het achtergronddocument. In het rapport wordt een overzicht en probleemanalyse gegeven van initiatieven op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de koffie-, kleding, en snijbloemensector. lees meer minder
wilt u een donatie doen?