Tegengaan van bedrijfsstrategieën die mensenrechten schenden

Deze brochure beschrijft het project ‘Mind the Gap‘, een vierjarig project van maatschappelijke organisaties uit de hele wereld, gecoördineerd door SOMO.

Met dit project willen we het respect voor mensenrechten vergroten en slachtoffers van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen effectieve toegang tot gerechtigheid te geven.

We willen de strategieën die bedrijven wereldwijd gebruiken om hun verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen te ontlopen, blootleggen. Ook willen we de tegenstrategieën van het maatschappelijk middenveld versterken. Waaronder directe dialoog, gebruik van juridische en niet-gerechtelijke klachtenmechanismen, publiekscampagnes, geweldloos verzet en de-investering.

lees meer minder
publication cover - Mind the Gap brochure
wilt u een donatie doen?