Irene Keizer werkt sinds April 2019 voor SOMO als manager voor de teams ‘Economic Justice’ en ‘Sustainable Supply Chains’. Daarnaast is Irene ook lid van SOMO’s managementteam.

Irene werkte eerder voor het Aidsfonds – ook als lid van het managementteam. Daar richtte zij zich voornamelijk op advocacy en het verstrekken van fondsen voor belangengroepen en onderzoeksinstituten. In een nog verder verleden werkte Irene voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan medisch-ethische vraagstukken zoals euthanasie.

Irene heeft een master in de Rechten en een bachelor in Politieke Wetenschappen.