De farmaceutische industrie is niet transparant over haar marketingpraktijken en verspreidt misleidende informatie, aldus een rapport van Consumers International.

Bedrijven vinden steeds meer onopvallende manieren om het gebruik van medicijnen te beïnvloeden, zoals het sponsoren van patiëntenorganisaties, bewustwordingscampagnes over bepaalde ziektes, en gunsten voor artsen en specialisten. Farmaceutische bedrijven geven echter nauwlijks informatie over deze praktijken.

Richard Lloyd, de algemeen directeur van Consumers International, stelt hierover:
De farmaceutische industrie geeft bijna twee keer zoveel uit aan marketing als aan onderzoek en ontwikkeling, maar consumenten weten bijna niets over wat er met dit geld gebeurt. De regulering van marketing moet herzien worden en meer transparantie eisen van farmaceutische bedrijven. Alleen dan kunnen consumenten een goed geïnformeerde en onafhankelijke keuze maken over de medicijnen die ze gebruiken.

Het rapport Branding the Cure is mede gebaseerd op onderzoek dat SOMO in opdracht van consumentenorganisaties heeft uitgevoerd.