Direct naar inhoud

Maatschappelijke organisaties eisen dat G20 een einde maakt aan geheimhouding van belastingparadijzen

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

SOMO heeft zich aangesloten bij een netwerk van meer dan 20 maatschappelijke organisaties en netwerken uit Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Met hun gezamenlijk campagne ‘end tax haven secrecy’ richten zij zich op fiscale rechtvaardigheid op de G20-top in Frankrijk in november 2011. De campagne roept individuen en groepen op een e-mail te sturen aan de G20. Met daarin de eis: concrete voorstellen voor transparantie en beëindiging van geheimhouding van belastingparadijzen.

 

Waarom fiscale rechtvaardigheid?

Fiscale rechtvaardigheid is cruciaal in de strijd tegen armoede omdat jurisdicties met geheimhouding multinationale ondernemingen en vermogende individuen, die in ontwikkelingslanden wonen en werken, in staat stellen belasting te ontwijken. Daardoor ontzeggen zij deze landen inkomsten die daar hard nodig zijn om basisvoorzieningen voor de bevolking te realiseren. Terwijl meer dan 100 miljoen kinderen nooit de kans krijgen om naar school te gaan, verliezen ontwikkelingslanden meer geld door belastingontduiking dan zij aan hulp ontvangen.

Belastingparadijzen en financiële geheimhouding maken internationale belastingontduiking en -ontwijking mogelijk. Alleen internationale regelgeving en politieke wil kunnen een einde maken aan de geheimhouding van belastingparadijzen. In een verklaring van de maatschappelijke organisaties wordt gesteld:

“Hoewel de maatschappelijke organisaties vraagtekens stellen bij het recht van 20 landen om de hele wereldeconomie te besturen, willen zij benadrukken dat de 20 belangrijkste economieën een centrale verantwoordelijkheid dragen voor het overwegen en adresseren van de behoeften van ontwikkelingslanden. Aangezien zij de invloedrijkste leden van de internationale normstellende instanties zijn en de plaats van vestiging van grote multinationals die zaken doen in jurisdicties met geheimhouding, hebben alleen de G20-landen de macht om een einde te maken aan het tijdperk van wereldwijde financiële geheimhouding.”

Drie kernvoorstellen

Concreet zou Frankrijk de volgende drie kernvoorstellen voor transparantie moeten ondersteunen:

  1. Landenrapporten: van ondernemingen moet geëist worden dat zij de gemaakte winsten en betaalde belastingen publiceren voor elk afzonderlijk land waarin zij actief zijn.
  2. Registers van economische eigendom: alle ondernemingen, fondsen, stichtingen en goede doelen en alle bankrekeningen zouden moeten worden geregistreerd en deze registers moeten eenvoudig toegankelijk worden gemaakt voor de fiscale, financiële en justitiële autoriteiten van iedere jurisdictie.
  3. Effectieve belastingheffing en justitiële samenwerking: inclusief automatische uitwisseling van informatie tussen verschillende belastingjurisdicties. Dit zou ontwikkelingslanden helpen om de belastingen te innen die aan hen verschuldigd zijn.

Verplichte landenrapportages bestaan al in de Verenigde Staten voor de grondstoffenindustrie. Nu is het tijd voor de G20 om deze praktijk uit te breiden naar andere jurisdicties en industrieën. Ook zou de G20 moeten deelnemen aan een multilateraal verdrag dat de effectieve uitwisseling van fiscale informatie mogelijk maakt. Het Verenigd Koninkrijk heeft al een dergelijk voorstel gedaan. Ook het geactualiseerde Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden van de Raad van Europa en de OESO zou voor dat doel kunnen worden gebruikt, mits deelname van ontwikkelingslanden wordt vergemakkelijkt en in automatische uitwisseling van informatie wordt voorzien.

Onderneem actie

Op de campagnewebsite van End Tax Haven Secrecy [niet langer beschikbaar, red.] staat meer informatie en kun je actie ondernemen door een e-mail te sturen naar de politieke vertegenwoordigers van je land (wanneer jouw land lid is van de G20) of naar de voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso, en president Nicolas Sarkozy, die de G20 dit jaar voorzit. Al meer dan 8.500 mensen hebben aan de actie meegedaan. We willen zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen voordat de G20 in november bijeen komt. In september zal de campagne een wereldwijde actiedag organiseren om de ministers van Financiën van de G20 op te roepen tot actie om een einde te maken aan de geheimhouding van belastingparadijzen.

 

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.