Direct naar inhoud

Kamervragen over melding vermeende schending OESO Richtlijnen tegen graanhandelbedrijf Nidera

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Onlangs is een OESO klacht ingediend tegen het Nederlandse graanbedrijf Nidera rond de activiteiten van Nidera in Argentinie. Afgelopen jaar werden hier mensonterende arbeidsomstandigheden geconstateerd op de plantage voor zadenteelt in San Pedro bij Buenos Aires. Mede naar aanleiding van de OESO-klacht, gepubliceerd in de Quarterly Case Update van OECD Watch, stelde PvdA-Tweede Kamerleden Pauline Smeets en Sjoera Dikkers op 29 juni Kamervragen over de manier waarop de staatssecretaris van EL&I informatie over het bedrijf verzamelde.

De Kamervragen van de PvdA waren gericht aan staatssecretaris Bleker (EL&I) en minister Rosenthal (BZ). Reden voor de bevraging was om te achterhalen waarom ze bij Nederlandse hoofdvestiging van Nidera informatie hadden ingewonnen en zich niet baseerden op informatie van de Argentijnse overheid of vakbonden, zoals de maatschappelijke organisaties die de OESO-klacht indienden wel hadden gedaan.

‘Slavernij’

In januari dit jaar berichtte de Volkskrant reeds over de inval van de Argentijnse justitie op de plantage waar de schendingen plaatsvonden in december vorig jaar. De krant meldde dat het “Rotterdamse graanhandelsbedrijf Nidera zich volgens justitie in Argentinië schuldig maakt aan ‘slavernijachtige praktijken. Seizoensarbeiders zouden in gaten in de grond hun behoefte moeten doen, een bad moeten nemen in een container bestemd voor pesticiden en het terrein niet af mogen. Verder zou Nidera zoveel geld voor eten en drinken vragen, dat van het schamele loon van de illegale contractarbeiders niets over bleef.

Kamervragen

Op eerdere Kamervragen naar aanleiding van de berichtgeving in de Volkskrant, antwoordden de bewindslieden op 26 april dat de beschuldigingen “tot op heden niet waren onderbouwd door een formele aanklacht”. Het ministerie heeft een gesprek gehad met het Rotterdamse bedrijf. “Het bedrijf werpt de beschuldigingen verre van zich en onderbouwt deze ontkenning met uitgebreide documentatie”, aldus Bleker en Rosenthal in antwoord op de Kamervragen. De bewindslieden geven aan voldoende inzicht te hebben in de situatie. Desgevraagd stellen zij geen contact te hebben gehad met Argentijnse ambtgenoten.

De PvdA-Kamerleden gaan met hun vragen van 29 juni ook in op de rol van ontwikkelingsbank FMO, die één van de hoofdfinanciers is van de Argentijnse dochteronderneming in San Pedro. Daarbij willen zij vooral weten of FMO te financieren activiteiten voldoende toetst op sociale en milieucriteria.

Nationaal Contact Punt

NCP’s hebben als hoofdtaak om bedrijven bekend te maken met de OESO Richtlijnen en de toepassing ervan te bevorderen (voorlichting). Ten tweede behandelen ze meldingen van personen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die een meningsverschil hebben over de toepassing van de richtlijnen. Het Nederlandse Nationaal Contact Punt (NCP), meldpunt voor schendingen van de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen, doet nu nader onderzoek naar de klacht. Elk kwartaal publiceert OECD Watch nieuwe klachten van vermeende schendingen van mensen- of arbeidsrechten en milieudelicten in de Quarterly Case Update op basis van de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.