ACIDH, Al-Haq, ECCJ, PremiCongo, PODER en SOMO hebben gezamenlijk een indiening gedaan bij de intergouvernementele werkgroep van de VN over transnationale bedrijven en andere zakelijke ondernemingen met betrekking tot de mensenrechten. SOMO en haar partners geven daarin hun input op de onderhandelingen over een juridisch bindend instrument om transnationale ondernemingen ter verantwoording te roepen.

De verklaring beschrijft zes schadelijke tendensen en bestuurlijke hiaten die een negatief effect hebben op rechthebbenden wanneer ze geschaad worden door bedrijven. Ook staan er voorbeelden in die de noodzaak van nieuwe of aangepaste verdragsbepalingen aantonen, en bevat de indiening een verwijzing naar bestaande relevante verdragsbepalingen die de aangekaarte problemen zouden kunnen tegengaan. De organisaties achter de indiening werken samen in Mind the Gap, een vierjarig project dat er op gericht is schadelijke strategieën van bedrijven  aan het licht te brengen, en maatschappelijke organisaties te bekrachtigen in het opkomen voor de mensenrechten.

De ‘Open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights‘ (intergouvernementele werkgroep of IGWG) werd opgezet bij de Verenigde Naties in Genève “om een internationaal juridisch bindend instrument uit te werken voor transnationale bedrijven en andere ondernemingen met betrekking tot mensenrechten”.