Direct naar inhoud

Hell-bent for leather

Arbeidsomstandigheden in de Pakistaanse leerindustrie

Geplaatst in categorie:
Publicatie
Geschreven door:
Geschreven door: Vincent Kiezebrink
Geschreven door: Martje Theuws
Geschreven door: Esther de Haan
Geschreven door: Emma Vogt
Gepubliceerd op:

De leerproductie in Pakistan vindt plaats onder verschrikkelijke omstandigheden. Dit leer beland vaak op de Europese markt omdat de Europese Unie de import stimuleert door zijn handelspreferentiestelsel (GSP+)(opens in new window) . Hierdoor kan Pakistan tegen lagere tarieven importeren onder de voorwaarde dat Pakistan een aantal basisconventies op het gebied van mensenrechten en arbeidsrechten implementeert. Helaas zijn mensen- en arbeidsrechtenschendingen echter nog steeds gemeengoed in de Pakistaanse leerindustrie.Onderzoek en diepte-interviews met medewerkers uit leerlooierijen in Karachi onthullen ernstige problemen op het gebied van gezondheid, veiligheid, lonen en vrijheid van vereniging.

Er worden onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen om de werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan gevaarlijke chemicalieen die gebruikt worden tijden het looiproces. Veel werknemers kampen met hart-, huid-en ademshalingsproblemen, en wijten deze problemen aan hun werk met chemicaliën. Ze werken met gevaarlijke machines en krijgen hiervoor nauwelijks veiligheidstraining.

Ondertussen kunnen ze niet rondkomen van het salaris dat ze voor deze zware en gevaarlijke arbeid ontvangen. Veel werknemers leven van uitbetaling naar uitbetaling en lenen tussendoor om hun hoofd boven water te houden. Het is moeilijk om de werkgever hierop aan te spreken, omdat meestal de documentatie die hun dienstverband in een bepaalde fabriek aantoont, ontbreekt. Geinterviewden stellen dat vakbondsleden die protesteren of klagen over de arbeidsomstandigheden worden gediscrimineerd door hun werkgever.

Meer informatie nodig?

Publicatie

Geplaatst in categorie:
Publicatie
Geschreven door:
Geschreven door: Vincent Kiezebrink
Geschreven door: Martje Theuws
Geschreven door: Esther de Haan
Geschreven door: Emma Vogt
Gepubliceerd op:

Gerelateerde content

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.