Arbeidsomstandigheden in de Pakistaanse leerindustrie

De leerproductie in Pakistan vindt plaats onder verschrikkelijke omstandigheden. Dit leer beland vaak op de Europese markt omdat de Europese Unie de import stimuleert door zijn handelspreferentiestelsel (GSP+). Hierdoor kan Pakistan tegen lagere tarieven importeren onder de voorwaarde dat Pakistan een aantal basisconventies op het gebied van mensenrechten en arbeidsrechten implementeert. Helaas zijn mensen- en arbeidsrechtenschendingen echter nog steeds gemeengoed in de Pakistaanse leerindustrie.Onderzoek en diepte-interviews met medewerkers uit leerlooierijen in Karachi onthullen ernstige problemen op het gebied van gezondheid, veiligheid, lonen en vrijheid van vereniging.

Er worden onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen om de werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan gevaarlijke chemicalieen die gebruikt worden tijden het looiproces. Veel werknemers kampen met hart-, huid-en ademshalingsproblemen, en wijten deze problemen aan hun werk met chemicaliën. Ze werken met gevaarlijke machines en krijgen hiervoor nauwelijks veiligheidstraining.

Ondertussen kunnen ze niet rondkomen van het salaris dat ze voor deze zware en gevaarlijke arbeid ontvangen. Veel werknemers leven van uitbetaling naar uitbetaling en lenen tussendoor om hun hoofd boven water te houden. Het is moeilijk om de werkgever hierop aan te spreken, omdat meestal de documentatie die hun dienstverband in een bepaalde fabriek aantoont, ontbreekt. Geinterviewden stellen dat vakbondsleden die protesteren of klagen over de arbeidsomstandigheden worden gediscrimineerd door hun werkgever.

lees meer minder
publication cover - Hell-bent for leather
wilt u een donatie doen?

Aanbevelingen

Pakistaanse overheid

De Pakistaanse overheid moet haar werknemers in de leerindustrie beschermen. Dit kan ze doen door zowel bestaande nationale wetgeving, als geratificeerde internationale conventies op het gebied van mensen- en arbeidsrechten verder te implementeren en te handhaven.

Europese Unie

De Europese Unie dient beter te monitoren in hoeverre landen die aan GSP+ deelnemen, hun mensenrechtenverplichtingen naleven en dient transparant te rapporteren over de bevindingen van dergelijke monitoring, om zodoende te stimuleren dat landen als Pakistan de rechten van hun arbeiders handhaven.

Bedrijven

Merken, retailers en fabrikanten die leer of leerproducten uit Pakistan gebruiken zouden hun toeleveringsketen kritisch moeten onderzoeken en aanspreken, om te achterhalen of het leer dat ze aankopen op een verantwoorde manier is geproduceerd. Ook moeten ze in actie komen om mensenrechtenschendingen van werknemers te voorkomen en verminderen wanneer deze plaatsvinden.

recommendations background