Grondstoffen. Ze zitten in allerlei producten: je smartphone en laptop bijvoorbeeld. Hartstikke nuttig dus. Maar grondstoffen worden steeds schaarser en dat zorgt voor veel problemen: aantasting van het milieu, oneerlijke handel, kinderarbeid en conflicten.

En wat gebeurt er als de grondstoffen op zijn? Is de smartphone met uitsterven bedreigd?

Daarover gaat dit speciale filmpje van OneWorld.