In de aanloop naar de Europese verkiezingen organiseert SOMO samen met de andere partners van de Fair Green and Global (FGG)-alliantie een verkiezingsdebat op 23 april in de Brakke Grond in Amsterdam. Onder leiding van Sandra Rottenberg gaan huidige en toekomstige Europarlementariërs verbaal de strijd aan over hoe Europa ‘Groener en eerlijker uit de crisis’ kan komen. Alle partijen die deelnemen aan de Europese verkiezingen zijn vertegenwoordigd.

In vier debatrondes, die steeds worden ingeleid door een expert, worden de onderwerpen besproken waar het momenteel over gaat in Europa, waar de EU duidelijk stelling in kan nemen.

Energie

Bij het eerste onderwerp over milieubeleid, klimaat en energie, gaat het bijvoorbeeld om schaliegas en biobrandstoffen. Welke oplossingen zijn duurzaam en tegelijkertijd haalbaar? Wat zijn échte oplossingen?

Vrije handel

Hoe wordt gedacht over het vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten en de implicaties die de harmonisatie van de regelgeving met zich mee brengt? En over de verregaande beschermingsclausule voor investeerders die hierin mogelijk wordt opgenomen? Hoe zit het met de Europese democratische besluitvorming? Zijn er alternatieven beschikbaar voor het huidige Europese handel- en investeringsbeleid?

Vuile ketens

De slechte en gevaarlijke arbeidsomstandigheden in de textielindustrie in Bangladesh laten zien dat de handel van Europa met andere landen nog lang niet altijd verantwoord ondernemen betekent. Hoe gaan de kandidaten voor het Europees Parlement waarborgen dat Europese bedrijven transparant zijn en zich inzetten voor een leefbaar loon in de hele keten?

Belastingontwijking

Het vierde onderwerp gaat in op de miljarden die de EU jaarlijks verliest aan belastingontduiking en -ontwijking. Is het voldoende de geldstromen transparanter te maken, of zijn er scherpere maatregelen noodzakelijk? Moeten brievenbusconstructies niet gewoon onmogelijk worden gemaakt?

Kaarten en informatie

Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor dit debat op 23 april. Actuele updates, namen van politici en andere informatie zijn hier te vinden.

Meer over FGG-alliantie

De Fair Green and Global (FGG)-alliantie is een samenwerkingsverband van zes maatschappelijke organisaties. Both ENDS is de ‘lead agency’, andere lidorganisaties zijn: ActionAid, Schone Kleren Campagne, Milieudefensie (Friends of the Earth Nederland), SOMO en Transnational Institute.

De FGG-alliantie richt zich op:

  • De ontwikkeling, promotie en het opschalen van inspirerende voorbeelden van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden.
  • Het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met name op Nederlandse bedrijven die actief zijn in ontwikkelingslanden.
  • De herziening van het Europese handels- en investeringsbeleid, zodat toekomstige investeringen zullen profiteren van de lokale gemeenschappen en hun milieu in ontwikkelingslanden.
  • Het beleid van de grote banken en politieke instellingen, zoals de Wereldbank, veranderen ten gunste van de financiering (infrastructuur) van projecten die inheemse volkeren en hun leefomgeving in ontwikkelingslanden ten goede komen.