Bezoek de Grievance Mechanisms website!

Activiteiten van bedrijven leiden – met name in zuidelijke landen – regelmatig to milieuschade en mensenrechtenschendingen van werknemers en lokale gemeenschappen. Als de slachtoffers proberen om gerechtigheid te vinden, worden ze vaak geconfronteerd met een zwak bestuur, onvoldoende wettelijke kaders , en/of een slechte uitvoering van de regelgeving en gerechterlijke uitspraken. Hoewel niet-juridische klachtenmechanismen geen vervanging zijn van juridische stappen, kunnen ze toch gebruikt in de zoektocht naar gerechtigheid.

Grievancemechanims.org

Deze website is bedoeld voor individuen, werknemers, lokale gemeenschappen en maatschappelijke organisaties die informatie en hulpmiddelen nodig hebben om klachten te kunnen indienen over schendingen door bedrijven. De voertaal is engels. De website maakt deel uit van ons Right, Remedy & Accountability programma.

Over de website

This website is for individuals, workers, communities and civil society organisations who need information and tools to file complaints against a company, business or multinational corporation to address corporate human rights abuses, seek justice and/or obtain reparation. The website is part of our Rights, Remedy and Accountability program.