SOMO heeft in opdracht van NIDO een inventarisatie gemaakt van codes, normen en richtlijnen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in internationaal verband. Het doel van deze inventarisatie is om de bedrijven die deelnemen aan het NIDO-sprongproject “Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid” een overzicht te geven van de meest toonaangevende normen die momenteel in MVO-initiatieven worden gebruikt. Dit overzicht kan vervolgens worden gebruikt om te bepalen of en zo ja hoe een normatief kader kan worden gehanteerd binnen dit NIDOsprongproject. lees meer minder
wilt u een donatie doen?