Direct naar inhoud

Gebrek aan visie bij Europese hervormingen van de financiële sector

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Aan de vooravond van de G20 top in Cannes, presenteert SOMO haar analyse van de van financiële hervormingen binnen de Europese Unie (EU), overeengekomen tijdens eerdere G20 bijeenkomsten. Het nieuwe rapport ‘The missing dimension. How European financial reforms ignore developing countries and sustainability’ toont aan dat diverse financiële hervormingen door de EU zowel de impact op ontwikkelingslanden als de deelname door de toezichthouders van ontwikkelingslanden negeert.

Aan de vooravond van de G20 top in Cannes, presenteert SOMO haar analyse van de van financiële hervormingen binnen de Europese Unie (EU), overeengekomen tijdens eerdere G20 bijeenkomsten. Het nieuwe rapport The missing dimension. How European financial reforms ignore developing countries and sustainability toont aan dat diverse financiële hervormingen door de EU zowel de impact op ontwikkelingslanden als de deelname door de toezichthouders van ontwikkelingslanden negeert. Veel Europese banken zijn nochtans actief in die landen. Het ontbreken van EU hervormingen in de voedselderivatenmarkt heeft negatieve invloed op de voedselprijzen en daarmee de arme bevolking wereldwijd. SOMO concludeert niet alleen dat het EU proces van financiële hervormingen te traag en te zwak verloopt, hetgeen de huidige banken- en eurocrisis niet ten goede komt. Het ontbreekt de EU hervormingen vooral aan een visie wat betreft de functie van de financiële sector in de maatschappij en economie, en wie de financiële sector ten dienste moet zijn.

Het SOMO-rapport toont aan hoe de beperkte focus van de EU op financiële stabiliteit het belang van de financiële sector in de maatschappij heeft miskend wat betreft bijvoorbeeld de financiële basisdiensten, de werkgelegenheid en het financieren van de transitie naar een economie die klimaatverandering tegen gaat. De gevolgen van deze focus worden onder andere onderstreept door de recente alarmerende verklaringen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) over de groeiende werkloosheid(1). Deze ontwikkeling staat in schril contrast met de enorme winsten die sommige speculanten en investeringsbanken dit jaar nog hebben gemaakt, zoals Deutsche Bank die 4,1 miljard euro winst boekte in de eerste negen maanden van 2011 (1,8 miljard euro meer dan over het gehele jaar 2010)(2).

De ontbrekende dimensie van de EU’s financiële hervormingen heeft opnieuw tot gevolg dat de Europese financiële crisis belangrijke gevolgen zal hebben voor de rest van de wereld. Bij het publiek groeit momenteel een zichtbare onvrede(3), omdat de financiële sector niet wordt hervormd zodat het ten dienste staat van de economie en de maatschappij. Nu blijven belastingbetalers de problemen van de banken oplossen en kunnen speculanten profiteren”, verklaart SOMO-onderzoeker Myriam Vander Stichele.

Het nieuwe SOMO rapport bevat enkele concrete aanbevelingen hoe de EU financiële hervormingen kan aanpakken. Alle financiële diensten, producten en derivatenhandel moeten worden beoordeeld op de risico’s en het nut voor de maatschappij en het milieu. Toezichthouders van ontwikkelingslanden dienen inspraak te hebben over banken die een belangrijke rol spelen in hun land. Bovendien moeten speculatieve investeringsbank-activiteiten worden gescheiden van nutsbankieren (retail banking), inclusief het opheffen van de financiële banden tussen banken en hedgefondsen.

__________________

1. ILO, World of Work Report 2011- ILO says world heading for a new and deeper jobs recession, warns of more social unrest, Press release, 31 October 2011, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_166395/lang–en/index.htm

2. Zie: Deutsche Bank, Press releases, 3 February 2011, 28 April 2011, 26 July 2011, 25 October 2011, http://www.db.com/medien/en/content/press_releases_2011_oct.htm

3. ILO, ibidem.

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.