Direct naar inhoud

Fixing Global Finance

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

De Ministers van Financiën van de G20 komen van 22 tot 23 oktober 2010 in Gyeongj (Zuid-Korea) bijeen ter voorbereiding van de G20-top van november, waar belangrijke besluiten over financiële hervormingen moeten worden genomen. Een nieuw rapport van Kavaljit Singh biedt een kritische analyse van het financiële stelsel en de financiële crisis vanuit het perspectief van maatschappelijke organisaties, dat nog steeds te weinig doorklinkt in officiële besluitvorming als die binnen de G20.

Het rapport Fixing Global Finance – A Developing Country Perspective on Global Financial Reforms doet tal van interessante en concrete aanbevelingen voor financiële hervormingen die vanuit het oogpunt van duurzame ontwikkeling nog steeds nodig zijn. Het rapport stelt voor internationale kapitaalstromen te beperken, om de huidige onrust op de valutamarkten en de bestaande conflicten over staatsinterventie in de valutakoersen door de landen van de G20 aan te pakken. Andere aanbevelingen in het rapport betreffen onder andere strikte regulering van financiële markten en speculanten als hedgefondsen en private equity fondsen.

In de notitie Financial reforms from a developing country perspective(opens in new window) geeft SOMO aan welke gevolgen deze aanbevelingen hebben voor de financiële hervormingen binnen de EU en voor de relaties van de EU met ontwikkelingslanden. Zo zou de EU geen beperkingen moeten opleggen aan kapitaalbewegingen die het gevolg zijn van vrijhandel en investeringsovereenkomsten, maar een belasting op financiële transacties moeten instellen. De EU moet ervoor zorgen dat de nieuwe EU-structuren voor toezicht op het bankwezen samenwerken met toezichthouders uit de ontwikkelingslanden. Het rapport laat zien dat herziening of vernieuwing van de Europese regelgeving op het gebied van derivatenmarkten, innovatieve financiële producten en transacties, speculatie en manipulatie van financiële markten, dringend vereist is. Voorstellen daarvoor moeten nog steeds worden gedaan.

Algehele financiële stabiliteit moet als een gemeenschappelijk goed ten dienste van duurzame ontwikkeling worden beschouwd, en kan alleen worden gerealiseerd wanneer de EU volledig samenwerkt op internationaal niveau en een financieel en economisch beleid voert dat ook de ontwikkelingslanden ten goede komt.

De financiële hervormingen binnen de EU zijn nog lang niet afgerond. De nieuwsbrief over financiële hervormingen binnen de EU, waarvan de laatste uitgave op 8 oktober 2010 is verschenen, informeert over de voortgang van die hervormingen.

Opmerking:
De vele publicaties en artikelen van Kavaljit Singh kunnen hier(opens in new window) worden bekeken.

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.