Op 1 februari van dit jaar kwamen diverse experts bijeen in Den Haag om te discussiëren over een juridisch bindend VN-verdrag voor mensenrechten en bedrijfsleven. Een concept verdrag is al een aantal jaren in de maak in de Mensenrechtenraad van de VN – met als doel om alle wereldburgers effectiever te beschermen tegen mensenrechtenschendingen door het internationale bedrijfsleven.

De bijeenkomst werd bijgewoond door diverse academici en juristen, uit Nederland en daarbuiten, die zich met name bogen over concepten als “due diligence” en “civil liability”. De inhoud van de discussies is vastgelegd en gedeeld met de voorzitter van de zogenaamde ‘Intergovernmental Working Group’ (IGWG). Deze werkgroep van de VN Mensenrechtenraad is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het VN-verdrag voor mensenrechten en bedrijfsleven.

Wil je meer weten? Lees hier het uitgebreide artikel in het Engels.