De OESO Richtlijnen voor Multinationals hebben in 2011 een vernieuwing ondergaan: bestaande richtlijnen werden aangescherpt en nieuwe richtlijnen toegevoegd. Om ngo’s te ondersteunen die deze richtlijnen willen gebruiken en om het indienen van klachten tegen bedrijven te faciliteren, heeft de OECD Watch een aantal workshops georganiseerd, o.a. in Dakar, Senegal. Verder heeft OECD Watch kort geleden een nieuwe brochure uitgebracht met een kort overzicht van de inhoud van de richtlijnen en de bijbehorende klachtenmechanismen. De brochure legt tevens uit hoe de richtlijnen gebruik kunnen worden om bedrijven verantwoordelijk te stellen voor hun acties. Een andere nieuwe uitgave is de OECD Watch Quarterly Case Update. Deze bevat OESO Richtlijnen-cases die ingediend zijn door ngo’s, nieuwe case studies en de ontwikkelingen rond eerdere cases.

De OESO Richtlijnen voor Multinationals hebben in 2011 een vernieuwing ondergaan: bestaande richtlijnen werden aangescherpt en nieuwe richtlijnen toegevoegd. Om ngo's te ondersteunen die deze richtlijnen willen gebruiken en om het indienen van klachten tegen bedrijven te faciliteren, heeft de OECD Watch een aantal workshops georganiseerd, o.a. in Dakar, Senegal. Verder heeft OECD Watch in juni 2012 een nieuwe brochure gepubliceerd en verscheen de OECD Watch Quarterly Case Update.

Lokale en regionale ngo’s in Senegal kregen training in het gebruik van de vernieuwde OESO-richtlijnen. Veel onderwerpen werden behandeld tijdens een workshop, o.a. klachtenprocedures en het indienen van klachten volgens OESO Richtlijnen. Recente case studies werden besproken om deelnemers een duidelijk idee te geven van hoe de richtlijnen in de praktijk toegepast kunnen worden. Aan het eind van de workshop werd met rollenspel geoefend in het gebruiken van OSEO Richtlijnen en het aanpakken van bottlenecks.

Bedrijven verantwoordelijk stellen

Een nieuwe brochure, The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, is een instrument voor verantwoord ondernemen. Het biedt een kort overzicht van de inhoud van de OESO Richtlijnen en bijbehorende klachtenprocedure. Deze brochure legt verder uit hoe maatschappelijke organisaties, arbeiders, gemeenschappen en individuen, die benadeeld worden door onverantwoord ondernemerschap, de richtlijnen kunnen gebruiken om bedrijven verantwoordelijk te stellen voor hun acties.

Update van case studies ingediend door ngo’s

Vier keer per jaar brengt OECD Watch een Quarterly Case Update uit waarin OESO-richtlijnen-cases - ingediend door ngo’s - staan beschreven. Deze Update beoogt de zienswijzen en ervaringen van ngo’s, die betrokken zijn in de National Contact Points/OECD Guidelines procedures, te documenteren. Zowel nieuwe cases als ook ontwikkelingen rond eerdere case studies worden besproken. Een voorbeeld van een nieuwe case: ACIDH en partners dienen een klacht in bij de Belgische NCP voor mensenrechtenschending bij Compagnie Minière de Sud Katanga mijn in de Democratische Republiek Congo. Lees meer over deze case en andere case studies in de Quarterly Case Update van juni 2012.

OECD Watch publicaties kunnen worden gedownload via www.oecdwatch.org.