In twee briefing papers beschrijft SOMO-onderzoekster Myriam Vander Stichele de gevaren van liberalisering onder EPA's en de lobby van Europese bedrijven.

De te maken afspraken vormen in veel gevallen een bedreiging voor de armoedebestrijding in de ACP-landen. In twee briefing papers beschrijft SOMO-onderzoekster Myriam Vander Stichele de gevaren van liberalisering onder EPA's en de lobby van Europese bedrijven.

Nederlandse organisaties gaan versterkt activiteiten ontplooien om meer bekendheid te geven aan de EPA-onderhandelingen en Nederlandse politici aan te zetten tot een andere koers binnen de EPA?s, een koers gericht op duurzame ontwikkeling.