Greenpeace, FIDH, OECD Watch en SOMO verwelkomen de Zero Draft en het Draft Optional Protocol. Deze nieuwe stap in het verdragsproces markeert een mijlpaal in de langdurige inspanningen van gemeenschappen en werknemers wereldwijd om schendingen van mensenrechten door bedrijven te voorkomen en gerechtigheid te realiseren.

Lees hier het volledige Engelstalige statement: Effective enforcement is the ultimate litmus test for any human rights treaty