Direct naar inhoud

Eerste publicatie in reeks MVO & Handel: Samenhang in duurzame ontwikkeling

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

In 2010 publiceert SOMO een reeks memo’s waarin de samenhang tussen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en handel centraal staat. SOMO wil hiermee een brug slaan tussen deze twee terreinen die te vaak op afzonderlijke wijze worden benaderd, maar eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de verschillende publicaties bespreekt SOMO de gedragingen en effecten van individuele (multinationale) bedrijven en bedrijfstakken evenals het systeem waarvan zij deel uitmaken: de (internationale) handel. De eerste memo, die zojuist in deze reeks is verschenen, belicht de MVO-aspecten van handelsmissies.

Het is inmiddels algemeen geaccepteerd dat bedrijven zich in hun bedrijfsvoering aan MVO-normen en regels dienen te houden. Dergelijke normen worden echter bij afspraken over handelsliberalisering of investeringen tussen landen nog maar nauwelijks effectief geïntegreerd. Wat betreft de samenhang tussen MVO-regelgeving en -beleid voor bedrijven en internationale handelsregels valt daarom nog een wereld te winnen. De afzonderlijke memo’s binnen deze reeks laten zien dat een verscheidenheid aan onderwerpen – waaronder handelsverdragen, exportkredietverzekeringen en handelsmissies – zowel een duidelijk MVO-aspect als een handels- en investeringscomponent bevatten.

De eerste publicatie belicht MVO-aspecten van handelsmissies. De Nederlandse overheid ziet MVO als een ‘exportartikel’ en heeft als ambitie om MVO te integreren in alle handelsbevorderende activiteiten van de overheid, met specifieke aandacht voor handelsmissies. Maar zijn deze voornemens ook daadwerkelijk omgezet in beleid, en hoe zit het met de naleving ervan? Uit de ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat MVO nog te weinig een structurele en integrale plaats inneemt op de agenda van handelsmissies. In de memo worden de belemmeringen besproken die adequate uitvoering van het voorgenomen beleid in de weg staan. Aan het einde van deze memo doet SOMO een aantal aanbevelingen die bijdragen aan een coherenter overheidsbeleid waarin bij handelsbevorderende activiteiten, in dit geval handelsmissies, voldoende rekening wordt gehouden met MVO-aspecten.

Download hier de eerste publicatie Handelsmissies in de reeks ‘Handel & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; Samenhang in Duurzame Ontwikkeling’.

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.